logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English

CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO 

TT CAO ĐẲNG
1 Sư phạm Toán học
2 Sư phạm Vật lý
3 Sư phạm Hóa học
4 Sư phạm Sinh
5 Sư phạm Kỹ thuật
Sư phạm Tiếng Anh
7 Sư phạm Ngữ Văn
8 Sư phạm Lịch sử
9 Sư phạm Địa lý
10  Sư phạm Giáo dục Công dân
11 Giáo dục Tiểu học 
12 Giáo dục Mầm non 
13 Giáo dục thể chất 
14 Âm nhạc 
15 Sư phạm Mỹ thuật 
16 Sư phạm Tin học 
17 Tiếng Anh 
18 Quản trị kinh doanh 
19  Kế toán 
20  Tài chính ngân hàng 
21  Công nghệ KT môi trường 
22  Công nghệ KT Điện, Điện tử 
23 Công nghệ thiết bị trường học 
24  Thư ký văn phòng 
25  Quản trị văn phòng 
26  Công nghệ thông tin 
27 Khoa học thư viện 
28 Công tác xã hội 
29 Quản lý đất đai 
30 Thiết kế thời trang 
31 Việt Nam học (VH du lịch) 
32 Quản lý văn hóa